Ekonomiskais mājoklis Rīgā 20. gs. pirmajā pusē // Ivita Ose

Pirmais pasaules karš krasi mainīja sociālekonomisko un politisko situāciju mūsu [...]