Pusotru stundu garajā pastaigā pa Kalnciema, Baložu, Āgenskalna un Alīses ielu apkārtni būs iespēja ceļot atpakaļ laikā, kad lielākā daļa rīdzinieku vēl dzīvoja no koka būvētās mājās. Interesentiem pastaigas laikā būs iespēja iepazīt 19. un 20. gs. mijas koka dzīvojamo ēku arhitektūras raksturiezīmes un izzināt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Kalnciema ielas apbūves ansambļa veidošanās vēsturi. Pastaigas laikā būs iespēja arī apmeklēt izbijušu strādnieku dzīvojamo māju Melnsila ielā 10b, kur mūsdienās iekārtots “Koka arhitektūras centrs – Kalnciema kvartāls”.

Ekskursiju vadīs Inga Karlštrēma – Rīgas arhitektūras vēstures pētniece, mākslas vēsturniece, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante, vairāku Rīgas industriālās arhitektūras tēmai veltītu zinātnisku rakstu un „Nacionālajā Enciklopēdijā” publicēto arhitektūras stilu šķirkļu autore. Rīgas koka arhitektūrai veltītas lekcijas un ekskursijas Inga Karlštrēma vadījusi vairākus gadus gan vietējiem, gan ārvalstu interesentiem, sadarbojusies ar Kalnciema kvartālu un nodibinājumu „Koka arhitektūras fonds”. Ingas Karlštrēmas sagatavotais stāstījums par Kalnciema kvartāla vēsturisko koka dzīvojamo ēku arhitektūru un būvvēsturi izmantots arī veidojot audiogidu, kas pieejams interesentiem latviešu un angļu valodās Kalnciema kvartāla Vīna veikalā.

Kā industriālās arhitektūras pētniece, Inga Karlštrēma nelaidīs garām izdevību pastaigas dalībniekiem pastāstīt arī par Āgenskalna ūdenstorņa arhitektūru un būvvēsturi, kā arī šīs būves ietekmi uz mājokļu arhitektūru Pārdaugavā 20. gs. 1. pusē. Ekskursijas sākums pie Kalnciema kvartāla sarkanās mājas – Melnsila ielā 10b.

Daudzdzīvokļu namu arhitektūra un mājokļu politika kopš 20. gadsimta sākuma ir vairākkārt mainījusies, katru reizi liecinot ne tikai par estētiskām preferencēm, bet arī tajā laikā Latvijā valdošo politisko un ekonomisko situāciju. “Mājoklis un pārmaiņas tā arhitektūrā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām” ir izzinošu un informējošu pasākumu sērija, kas ļaus iegūt dziļāku izpratni gan par Latvijas daudzdzīvokļu arhitektūru un to iedzīvotāju paradumiem vēsturiskā griezumā, gan arī iespējas un tiesības mūsdienās.

Ekskursiju cikls veidots no trim tematiskām ekskursijām ar maršrutiem pa dažādu laika posmu un ideoloģisko nostādņu daudzdzīvokļu arhitektūras piemēriem, un sniegs iespēju ekskursiju dalībniekiem ne tikai uzklausīt vēsturnieku, arhitektūras pētnieku un ekspertu stāstījumus, apskatīt ēkas no ārienes, bet arī iekļūt un izzināt to iekšpusi.