15:00

Ceļā uz pieejama un daudzveidīga mājokļa programmu Rīgai diskusija

Rīgas pilsētas arhitekta konferences galvenā daļa ir diskusija ar vairākām ekspertu prezentācijām un izvērstu sarunu par iespēju veidot Pieejama un daudzveidīga mājokļa programmu Rīgai.

Sūzane Bauere
Sūzane Bauere
(Susanne Bauer)

Vecākā pētniece, Vīnes pašvaldības pārstāve ANO EEK Pilsētpolitikas, Mājokļu un zemes lietu komitejā un Eurocities pilsētattīstības darba grupas vadītāja.
Edmunds Valantis
Edmunds Valantis
LR Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks
Aivars Gontarevs
Aivars Gontarevs
Rīgas Namu Pārvaldnieks valdes priekšsēdētājs
<em>Tiks apstiprināts</em>
Tiks apstiprināts
Gvido Princis
Gvido Princis
Rīgas pilsētas arhitekts, diskusijas moderators

Diskusijā spriedīsim par šī brīža situāciju un nākotnē paveicamo, lai veidotu ilgtspējīgu mājokļa politiku Rīgā un citur Latvijā. Diskusijā piedalīties aicināti Rīgas pašvaldības iestāžu, nozaru ministriju, un ārvalstu eksperti.

Lai uzsāktu darbu pie paplašinātas programmas Pieejams un daudzveidīgs mājoklis Rīgā, mums, nozares profesionāļiem un lēmumu pieņēmējiem, ir jādomā ārpus tā sauktās kastes un iespējamie risinājumi ir jāmeklē, neierobežojot sevi esošo tiesību aktu rāmī. Jauniem risinājumiem, iespējams, būs nepieciešams jauns normatīvais regulējums un jauna pieeja dažādu nozaru savstarpējās sadarbības nodrošināšanai. Tomēr, lai procesā netiktu zaudēta sasaiste ar Rīgai būtiskiem izaicinājumiem, Rīgas pilsētas arhitekta birojs diskusiju strukturēs šādos tematu blokos:

  1. esošā dzīvojamā fonda renovācija, uzlabojot ēku energoefektivitāti un dzīves telpas kvalitāti;
  2. jauna dzīvojamā fonda veidošana, izmantojot valsts, pašvaldības un privātā sektora resursus;
  3. jaunu finanšu atbalsta mehānismu izveide dzīvojamā fonda atjaunināšanai;
  4. mūsdienīga iekštelpu, pakalpojumu pieejamības un publiskās ārtelpas standarta radīšana nākotnes dzīves vides atbalstam.


18.30 Noslēguma sarunas un pieņemšana

Katrs dalībnieks aicināts reģistrēties dalībai divās ekskursijās – pa vienai katrā no cikliem – un pieteikties diskusijai.

Papildus informācijai un saziņai: Kristaps Kaugurs Projektu vadītājs, Rīgas pilsētas arhitekta birojs
kristaps.kaugurs@riga.lv / +371 28321777

10:00 -12:30 Pirmais ekskursiju cikls

Rīgas kvartāls. Kompleksa mājokļu apbūve Rīgā

Artis Zvirgzdiņš

Lasīt vairāk

Dažādo savas atmiņas! Padomā par Pļavniekiem!

Aleksandrs Feļtins

Lasīt vairāk

Deviņi Rīgas stāvokļi

Oskars Redbergs

Lasīt vairāk

13:00 -14:30 Otrais ekskursiju cikls

Eksperimentālās lielpaneļu ēkas Rīgā

Evelīna Ozola

Lasīt vairāk

Ekonomiskais mājoklis Rīgā
20. gadsimta sākumā

Ivita Ose

Lasīt vairāk

Koka mājoklis Rīgā
19. un 20. gs.
mijas periodā

Inga Karlštrēma

Lasīt vairāk

Konferenci atbalsta:

Rīgas pašvaldība
Rīgas enerģētikas aģentūra
Innovate
Horizon 2020